CONSULTATIE

UW SLAAP IS ONZE KUNST

Wanneer is het tijd om hulp te vragen?
Bij de eerste tekenen van slaapstoornissen kan een bezoek aan de huisarts volstaan. Als deze aanpak niet helpt, kunnen specialisten een diagnose stellen, kunnen ze u informeren en u een gepersonaliseerde behandeling aanbieden. De meerderheid van de pathologieën kunnen verholpen worden door een gepersonaliseerde behandeling.

Waarom een slaapspecialist raadplegen?

Omdat de nacht een periode van onbewustzijn is, gedurende dewelke de patiënt niet beseft wat hem overkomt, is het moeilijk om van de patiënt een duidelijke omschrijving te verkrijgen van diens slaapstoornissen.

We hebben dus een reeks van medisch technische instrumenten ontwikkeld om de slaap van de patiënt te observeren gedurende de nacht, en meer bepaald om de hersen-, hart- en ademhalingsactiviteit te meten alsook de bewegingen van de patiënt tijdens de nacht. De woorden en de geluiden die de patiënt maakt, worden opgenomen opdat de slaapspecialist de psychologische signalen kan analyseren en eventueel een diagnose zal kunnen stellen betreffende de slaapstoornis.

WAT GEBEURT ER TIJDENS EEN CONSULTATIE

Klachten in verband met slaapstoornissen gebeuren tijdens een periode van onbewustzijn. We raden u aan om, indien mogelijk, op consultatie te komen met iemand die getuige is van uw nachten. Op die manier krijgen we een meer gedetailleerd beeld voor analyse.

We maken beroep op wat we in de medische wereld een anamnese noemen, waarbij de slaapspecialist vragen stelt en de ondervraging zal sturen. We kunnen ook standaard ondervragingen gebruiken om steeds verder te gaan in de analyse van symptomen. Deze ondervragingen geven informatie aan de slaapspecialisten over de aanwezigheid van een symptoom, de frequentie en de intensiteit ervan en of deze gerelateerd is aan andere symptomen die een diagnose kunnen bevestigen.

Op het einde van de consultatie bieden we een strategie aan met twee opties. Ofwel is de diagnose duidelijk en beginnen we met een behandeling, ofwel moeten we verdere onderzoeken doen met instrumenten die het mogelijk maken om een duidelijkere diagnose te bevestigen of te vormen. De patiënt wordt opnieuw opgeroepen om hem de resultaten mee te delen en om samen met hem behandelingsstrategieën te bespreken.

Slaapstoornissen
snurken
SLAPELOOSHEID
apneu
parasomnie
hypersomnie
jet lag
PLOEGENWERK

Slaapstoornissen?

Er bestaan oplossingen...
ons werk
thuis slaapstudies
NEEM EEN AFSPRAAK

NEEM EEN AFSPRAAK

Wenst u een consultatie? Contacteer ons voor meer informatie over onze oplossingen voor uw slaapstoornissen.

NEEM EEN AFSPRAAK
OVER ONS

Onze kliniek is een medische afdeling, gespecialiseerd in de diagnose en therapeutische oplossingen verbonden aan slaapstoornissen.

ONS WERK
SLAAPSTOORNISSEN
SNEL CONTACT

Telefoon
+32 2 267 37 65